jueves, 15 de diciembre de 2011

XII Congrés del PSC : Declaració del Col.lectiu Socialista PenedèsCatalunya

XII Congrés del PSC
Declaració del Col.lectiu Socialista PenedèsCatalunya
En els propers dies es dil.lucidarà si el poble de Catalunya podrà comptar amb el primer partit d’esquerres del país per construir una proposta nacional, social i organitzativa que articuli políticament la seva conquesta del futur. Si el PSC tindrà la voluntat,  la capacitat i l’energia d’esdevenir força motriu del seu avenç en el sentit del progrés, la llibertat, la justícia i l’igualtat, en els temps adversos que ens toca viure, definits per l’empobriment massiu fruit del desgavell neo-liberal, i per l’involució en la desenvolupament de l’Estat plurinacional,   exemplificada en la sentència del Constitucional contra l’Estatut de Catalunya.
Caldrà, per reeixir, que el PSC corregeixi en aquest XII Congrés, la seva deriva cap a l’acomodament a un statu quo socialment i nacionalment insatisfactoris; acomodament que li hagi estat severament reprovat per la ciutadania en 3 que eleccions consecutives, que culminen trenta anys de fracassos en les eleccions a les institucions pròpies de Catalunya, amb les úniques excepcions  degudes al lideratge  de Pasqual Maragall..
Només el maragallisme, de catalanitat rotunda, desacomplexada i vindicativa, ha massissat la congènitament dèbil proposta política d’un PSC, deslocalitzada, de tant equidistant; desdibuixada, de tan transversal; volàtil, de tan possibilista; inaudible, de tan prudent.
El federalisme -quan no és una aposta per la convivència igualitària amb els pobles veïns des de la consciència que el poble català constitueix una nació (i, com a tal, una col·lectivitat amb dret a decidir sobre el seu futur)- és sols un eufemisme del conformisme nacional.
La denominació de partit d’esquerres -si no se sustenta en el reconeixement de les injustícies incrustades en les desigualtats socials-  és només un buit dandisme intel·lectual.
L’estímul a l’iniciativa privada –si no s’insereix en una estratègia consensuada de progrés col·lectiu- és simple preàmbul a “l’exaltació barroca del diner” (R. Obiols).
La defensa de l’Estat del Benestar és tan sols retòrica inútil, quan s’invoca ometent que el seu sosteniment bàsic ha de ser la tributació del Capital (a canvi de l’hivernació del secular programa col.lectivitzador de l’obrerisme, però no pas del desmantellament del sector públic!).
L’empobriment electoral del PSC és la conseqüència del seu buidat ideològic, des del punt de vista nacional i social.  Els seus pocs vots són el magre fruit de no ser prou PSC.
El Col.lectiu Socialista PenedèsCatalunya –que considerem absolutament imprescindible un gir maragallista del PSC- donarem suport a l’Àngel Ros perquè assumeixi les regnes del partit en aquest XII Congrés, en la convicció que és qui millor encarna avui d’aquest tarannà polític que va aconseguir relligar el partit amb el poble de Catalunya, en l’etapa més fructífera del PSC. Amb el nostre modest suport, tanmateix, li reclamem, però, tan fraternalment com fermament, un acord amb Joan Ignasi Elena, que ha aportat a aquest procés pre-congressual l’empenta programàtica que, dissortadament, és tan poc freqüent en el nostre partit, i que, des del nostre punt de vista, el converteixen en una persona també imprescindible en la nova etapa històrica del PSC i de Catalunya.
A tots dos, els animem a unir-se en front les altres opcions i a resistir la temptació de cap aliança que desnaturalitzi el caràcter genuïnament alternatiu de la seva proposta socialista. A oferir-se junts a les delegacions de la gent socialista de Catalunya, per guanyar el Congrés, o si fos el cas, per mantenir-se com una lleial alternativa diferenciada en els òrgans representatius del partit.
Penedès-Garraf, 14 de desembre de 2011 

lunes, 25 de julio de 2011

Neix el PSCat

El Col·lectiu Socialista Penedès Catalunya estrena nova imatge, s'estructura internament i treballa en possitiu de cara al Congrés del PSC

Després de la celebració de la I Assemblea del Col·lectiu Socialista Penedès Catalunya, que tingué lloc el passat 30 de juny al Vinseum de Vilafranca del Penedès, el Col·lectiu no ha deixat de rebre suports i adhesions i ha continuat les seves tasques d'organització interna i projecció pública a través del 2.0 i els mitjants de comunicació.

Una de les primeres decisions presses pel procés engegat amb la I Assemblea del Col·lectiu ha estat adoptar una nova denominació: PSCat.

Paral·lelament, ha continuat la tasca de difusió del nostre moviment de base entre les distintes agrupacions i municipis del Penedès i el Garraf. Així mateix, s'han incrementat els contactes amb d'altres moviments de base del PSC d'arreu de Catalunya com +PSC, Nou Cicle, congresdesdebaix i PerSumarCanviar.

Durant el mes de juliol s'han succeït distintes trobades del PSCat - Col·lectiu Socialista on hi han participat una bona part dels més de 100 militants i simpatitzants que li donen suport. En aquestes trobades, s'han donat passes endavant per a concretar un nou funcionament intern del Col·lectiu que a partir d'ara s'estructura de la següent manera:

- Coordinació General: Josep Maria Masachs, Marcel Gabarró, Servand Casas i Ramón Creixell.
- Portaveu: Ramón Creixell.
- Secretaria: Marcel Gabarró.
- Relacions amb d’altres moviments de base: Servand Casas i Àlex Jover.
- Contactes amb d’altres Federacions: Ramón Creixell.
- Projecció per a les bases: Lourdes Sánchez.
- Coordinació d’esmenes a la Ponència Marc del Congrés del PSC: Lluís Ràfols.
- Coordinació de la redacció documents alternatius: Pep Colomé i Josep Maria Masachs.
- Difusió  Blog, xarxes socials, política 2.0 : Xavi Raventós.
- Premsa i comunicació: Jordi Serra.

Aquestes àrees o comissions de treball compten amb la participació directe d'una cinquantena de membres del Col·lectiu que participen de l'organització de les trobades, la preparació de la documentació, la difusió pública o la redacció d'esmenes a la Ponència Marc del Congrés del PSC

També s'ha donat una nova empenta a l'àrea de Difusió tot reforçant la nostre presència a la xarxa 2.0 (http://www.facebook.com/home.php#!/PenedesCataluna.Socialistes10) i als mitjans de comunicació amb la creació i posada en funcionament del Bloc del Col·lectiu www.pscatpenedes.blogspot.com

Els objectius més immediats del PSCat són:

- Continuar explicant les nostres propostes i sumar adhesions i suports a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Penedès, l'Anoia i arreu de Catalunya.

- Obrir el Col·lectiu a totes aquelles persones que a títol individual vulguin participar-hi o dir la seva en relació a la vida col·lectiva de les seves viles, comarques o país o que tinguin interès a fer-nos arribar les seves opinions sobre els partits polítics, la política, l'economia, etc.

- Guanyar més presència a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

- Treballar activament en la redacció de les esmenes al Programa Marc del Congrés del PSC, així com, redactar un text alternatiu al Programa Marc del Congrés del PSC.

- Les persones que formem part del Col·lectiu ens comprometem a desenvolupar des d'una òptica del Col·lectiu les tasques que duem a terme individualment ja sia com alcaldes i regidors/es, a les nostres agrupacions com a militants o simpatitzants, al Consell Comarcal, a la Mancomunitat de Municipis o a la Federació de Municipis.

Tota la nostra tasca és presidida per la responsabilitat política, la vocació de servei públic i el diàleg i la confrontació d'idees.

Som conscients que ara més que mai hem d'apel·lar a la responsabilitat dels representants institucionals i dels ciutadans. Ens cal un nou pacte entre la política i la ciutadania. Ens cal un nou pacte entre la Política i l'Economia.

Volem un PSC obert, viu, valent i atractiu. Volem un PSC al servei de les necessitats i somnis de les persones. 

15 propostes (obertes) per aconseguir més i millor democràcia dins i fora del PSC

http://persumarcanviar.wordpress.com/2011/07/11/15-propostes-obertes-per-aconseguir-mes-i-millor-democracia-dins-i-fora-del-psc/#comment-5


1. Enfortir la democràcia interna
 1.  Primàries obligatòries per triar a tot cap de llista, fins i tot quan hi hagi un sol candidat/a. Ampliació del dret a vot al conjunt de la ciutadania, sota algunes condicions de compromís amb el PSC.
2.  Elecció /ratificació directa de tot 1er secretari/a (d’agrupació, de federació, del partit) per part dels militants corresponents en votació secreta. Elecció de tot 1er secretari/a prèvia i separada de l’elecció de l’executiva corresponent.
3.  Llistes obertes en totes les eleccions internes, tant per càrrecs orgànics del partit com per formar part de llistes electorals.
4. Generalització de les votacions secretes a tots els nivells, particularment en els relatius a eleccions de càrrecs sense necessitat de cap demanda explícita per part de ningú.
5. Invertir cronològicament el procés congressual. Començar per agrupacions i sectorials i acabar en el congrés nacional del PSC.
6. Reglaments de congrés debatuts amb antelació, amb possibilitat d’esmenes. Regles clares i compartides. El reglament inclourà els barems de representació per delegats (1 delegat cada x militants).
7. Processos de consulta a la militància (i simpatitzants) sobre qüestions claus d’estratègia política. Capacitat d’iniciativa de les bases per instar aquestes consultes.
8. Creació d’algun instrument (un síndic?) que vetlli per la democràcia interna, particularment en processos de primàries, i més en particular en relació als recursos econòmics de les candidatures.
9. Creació d’espais de debat propis a partir de les xarxes socials. El PSC a tots els nivells (agrupacions, sectorials, etc) utilitzarà els recursos disponibles 2.0 per animar i estimular els debats i la participació de la militància.
2. Millorar la transparència
10. Auditoria d’afiliats i simpatitzants. Un cens real. Obligatorietat per part dels simpatitzants de renovar la seva condició (i les seves dades) amb certa periodicitat.
11. Transparència financera. Publicació dels comptes del partit, fonts d’ingressos i despeses. Austeritat.
12. Declaració de bens pública de tots els electes.
13. Rendició de comptes de tots els electes davant la militància en forma de memòria breu (1 o 2 pàgines) que resumeixi la feina feta en el seu mandat.
3. Obertura a la societat
14. Tot programa electoral s’obrirà a les aportacions de ciutadans i col·lectius socials. En les aportacions de col·lectius socials que s’incorporin es farà constar explícitament en el programa l’origen de la proposta (excepte que el col·lectiu en qüestió demani no constar). Es demanarà als col·lectius proposants que vetllin per l’acompliment de la seva proposta acceptada i que, en el seu moment, emetin un dictamen sobre el seu grau d’acompliment.
15. Establir òrgans estables de diàleg i intercanvi amb la societat civil i els moviments socials, ja sigui a nivell d’agrupació o federació, com a nivell nacional (en forma de “comissió oberta” a les agrupacions, de “segona cambra” a nivell nacional, etc.)

PerSumarCanviar
Primers signants:Francesc Freixa, Toni Comín, Elvira Durán, Montserrat Tura, Beatriu Acin, Pedro Marin, Àlex Masllorens, Jordi Abad Nebot, Carlos Rojo, Enric Mañas, Miquel Díez Folch, TeresaMasip Pulido, Mar Masip Colomer, Jesús Monedero, Antonio Linde, Marta Mas, Oscar Salgado…

Resposta de Ramón Creixell de PSCat a les 15 propostes
Quin goig veure que el “vell talp”, rejovenit i revifat, torna a gratar sota el baluard dels privilegis, per soscavar-lo i enrunar-lo, perquè s’hi pugui construir en el seu lloc el casal de tots/totes.
Crec que aporteu 15 gemmes pel capçal de la tuneladora!

Apunto un parell d’idees més, en brut, per si creieu que val la pena polir-les i encastar-les:

- Potser caldria una extracció més democràtica, més de base, de les meses de congressos i conferències, i atribuir-les competències més grans (plenes?) en la determinació de l’operatòria: calendari, reglament “ad hoc”, designació d’equips de ponència, etc… sempre en el benentès que requiririen també la corresponent validació democràtica, com ja apunta el vostre text.

- A banda d’una ètica de la RESPONSABILITAT (“si fas un nyap, plegues”), seria exigible una ètica de la REPRESENTATIVITAT (“si el partit, en el teu àmbit de competències, fa un nyap, plegues”): aquells/aquelles que encarnen el partit en les victòries del conjunt (aquells que, en nom de tot el partit, reben els encàrregs i els honors que deriven dels èxits electorals), hauran també d’encarnar-lo en les derrotes col.lectives, i carregar-se-les damunt les seves espatlles.
Ànims i bona feina!

Més congrés

Per sixtemoral


Seguim el debat sobre el Congrés.

Ahir amb tres representants del corrents que han anat sorgint . Martín Miralles de +PSC, Xavier Vidal de congrésdesdebaix i Ramon Creixell del Col•lectiu Socialista Penedès Catalunya PSC.Cat.
Tres notables intervencions amb contingut ideològic i amb contingut organitzatiu.
També múltiples coincidències: reforma a fons dels estatus per donar una major flexibilitat amb al combinació de territori i acció sectorial, necessitat de parlar d’idees i també de persones, necessitat d’un relleu a la cúpula dirigent, grup propi a Madrid i a qualsevol institució, recuperació d’una programa socialdemocràcia, noves polítiques socials i defensa de l’estat del benestar.
Cal deixar constància d’una voluntat crítica però també d’una inqüestionable lleialtat a l’organització. Cap voluntat d‘exclusió i sí, en canvi, la manifestació de la voluntat de dissoldre’s com a grups per aconseguir la unitat i sumar esforços per millorar el partit i tornar-lo a fer un instrument vàlid per la societat.


Val la pena anotar una certa crítica, que comparteixo, al fet de que es parli de possibles aspirants i de moment només hi hagi hagut una persona, el Joan Ignasi Elena, que hagi manifestat amb claredat la seva voluntat d’aspirar a primer secretari. Aquesta mena de tactisme només fa que esperonar les especulacions més banals i el que cal ara és que els que volen optar ho diguin clar i es pugui contrastar amb tota la nitidesa les propostes i les persones perquè el conjunt de la militància pugui triar amb coneixement de causa.
En fi , el debat va estar a l’alçada del que crec es necessita en el procés i camí cap el congrés. Parlar amb claredat, exposar les idees i propostes i començar a posar damunt al taula les persones que volen encapçalar el projecte.

viernes, 15 de julio de 2011

El Col·lectiu Socialista Penedès Catalunya ja té estructura visible a la comarca

El passat dimarts dia 5 de juliol, el col·lectiu Socialista Penedès Catalunya, ens vam tornar a reunir amb una vintena de militants i simpatitzants del Penedès i el Garraf per a donar forma a una estructura oberta dins del col·lectiu #PSCat a la comarca.
La trobada, va ser molt constructiva, properament en donarem més informació.


Finalment, el col·lectiu va aprovar uns caps visibles per determinades àrees:

-     Coordinació General: Josep Maria Masachs, Marcel Gabarró, Servand Casas i Ramón   Creixell.
-       Coordinació d’esmenes a la Ponència Marc del Psc: Lluís Ràfols.
-       Secretaria del col·lectiu: Marcel Gabarró.
-       Relacions amb d’altres moviments de base: Servand Casas i Àlex Juve.
-       Contactes amb d’altres Federacions: Ramón Creixell.
-       Projecció per a les bases: Lourdes Sánchez.
-       Difusió ( Blog, xarxes socials, política 2.0 ): Xavi Raventós.
-       Portaveu: Ramón Creixell
-       Premsa i comunicació: Jordi Serra.
-       Redacció documents alternatius: Pep Colomé i Josep Maria Masachs.
I més de 50 militants i simpatitzants del Penedès i Garraf que donen el seu suport en aquesta àrees. 

miércoles, 13 de julio de 2011

PSC, ¿què es pot fer?


Article de Joaquim Coello publicat a El Periodico dilluns 11 de juliolLa pregunta és agosarada. ¿Com pot algú pretendre tenir la prepotència de suggerir-li a un tercer què ha de fer sense caure ell mateix en el ridícul? Hi ha qui pensa, sobretot fora de Catalunya, que el PSC ha de saber què vol ser i fer en política. ¿Vol ser un partit essencialment socialista i transversal o bé un de catalanista i socialista? És un fals dilema, ha de ser ambdues coses: és a dir, catalanista, socialista i transversal. El servei que el PSC ha fet al país en els últims trenta anys ha estat doble. Defensar i projectar un catalanisme d'esquerres i progressista i mantenir una població immigrant treballadora castellanoparlant apropada i cohesionada amb Catalunya i la seva societat, assumint valors progressistes i democràtics i contribuint al progrés del país.

Si Als partits els ha estat possible fer polítiques alineades amb el seu ideari ha estat perquè el PSC ha fet que polítiques lligades amb la cultura i els valors identitaris hagin estat assumides per aquesta important població immigrant. No pot el PSC oblidar-la per interès partidari però també de país. Si ho fes els partits xenòfobs, de dreta extrema, i els de dreta espanyolista separadors de la societat en catalans i castellans, tindrien el camp lliure per causar aquells un trencament social i aquests un distanciament en dos grups culturals, que hem tots evitat en els últims anys. Els resultats de les eleccions municipals deixen al descobert aquestes dues conseqüències que han aflorat quan el PSC ha perdut suport social. Els fills d'aquells que varen venir a Catalunya a viure dignament amb el seu treball estan socialment integrats i algunes de les idees i valors que defensava el PSC fa anys necessiten ara una actualització per adequar-les al canvi d'ideals d'uns ciutadans que són diferents dels de la generació anterior.
La qüestió pel PSC és com integrar les diferents tendències i sensibilitats de la socialdemocràcia per arribar a un nou programa quan el partit necessita una refundació, total per alguns i parcial per altres. Pactar un programa fet entre tots té el risc d'arribar a un resultat que no interessi a ningú perquè sent de consens sigui de mínims. Suposant que tal cosa fos possible i s'arribés a un resultat que ningú rebutgés per no propi però generés un moderadíssim entusiasme, ¿què es faria amb aquest programa? ¿Sortiria llavors el partit a la recerca d'un líder que li donés forma i ànima, el personalitzés i l'assumís com a propi? ¿Seria això possible i, sobretot, seria això creïble?
El partit necessita un líder sorgit de la socialdemocràcia i el progressisme i la qüestió és que lideratge és incompatible amb dependència i subsidiarietat. Havent-hi un partit socialista a l'Estat és obvi que un partit socialista català s'ha d'alinear amb les polítiques a nivell del Estat, però necessita per ser creïble mantenir la independència i discrepar sempre que sigui necessari, especialment quan es tractin qüestions que afecten Catalunya. Si es defensa des del socialisme l'estructura federal d'Espanya és una antinòmia que el socialisme català sigui subsidiari de l'espanyol i ho és perquè demostraria la inutilitat del federalisme. D'això se'n deriva la necessitat del grup independent al Congrés i la prioritat en la defensa dels interessos de Catalunya quan aquests no estan en contradicció essencial amb els d'Espanya.
La política és l'equilibri i els partits de centredreta i centreesquerra han d'evitar els extrems, la qual cosa requereix un grau d'intel·ligència i sensibilitat no menor. Els extrems han estat sempre més fàcils de defensar per la simplicitat de les idees i la manca de matisos, però Catalunya és un país de diàleg i equilibri i això fa més fàcil aquesta política tant a la dreta com a l'esquerra.
LA DURESA de la situació que viu el país per la crisi econòmica i sobretot per l'atur, especialment dels joves, que arriba al 40 %, requereix que qualsevol política que es faci ara des del socialisme hagi de ser en suport de les polítiques econòmiques del govern de centredreta, malgrat inevitables discrepàncies. És impossible que una oposició radical al govern i el partidisme polític, és a dir, la defensa dels interessos interns del partit en detriment dels de la ciutadania, puguin ser entesos per una societat que té problemes actuals greus i un futur incert. Sembla, però, que l'opció del PSC és més aquesta que la contrària i si és perpètua la dreta espanyolista ocuparà una part important del seu espai polític. No deixar més sortida a CiU que la col·laboració amb aquella és un error estratègic immens. Cal tenir-ho clar: la por que es podia instrumentalitzar en contra del PP és avui impossible, la memòria política és curta i la societat vol un canvi.
El partit té un aparell que ha estat capaç de guanyar eleccions -no tenen els partits altre objectiu que no sigui aquest-, però està ara mancat de lideratge i capacitat d'arrossegament no dels militants sinó de la societat perquè el PSC no ha de convèncer els seus afiliats sinó els ciutadans, si vol tornar a governar o influir de manera determinant en el govern. El ridícul que calia evitar ha esdevingut real. Els humans sempre cometem els errors en què no volem caure i fem allò que diem que no volem fer.
Enginyer.

El corrent crític penedesenc del PSC fa l’assemblea fundacional i s’estructura per presentar-se al Congrés


Noticia publicada a "La Fura" dia 12 / 07 / 2011
El corrent d’opinió del PSC sorgit del Penedès va fer el 30 de juny la seva assemblea fundacional al Vinseum de Vilafranca i s’ha estructurat en vistes a presentar-se al Congrés que el partit farà a la tardor. Hi ha alcaldes, regidors, exalcaldes, exregidors... que reclamen al PSC més Socialisme, més Catalunya i menys Partit. Es diuen PSCat. Els va apadrinar l’exconseller d'Educació de la Generalitat, Ernest Maragall.
L’assemblea fundacional del que inicialment es deia Col·lectiu Socialista Penedès Catalunya va esdevenir un debat franc entre militants que no estan gens d’acord amb la deriva del PSC dels últims anys. Es declaren socialistes, no volen renunciar a la seva ideologia ni al partit, però no se’n senten representats. I volen capgirar la situació des de dins.
Ramon Creixell (alcalde de Sant Quintí) va obrir el torn de paraula d’un grup que fins ara es comunicava via mail i que ha fet la seva primera trobada presencial, amb una quarantena de persona; Creixell va constatar que “injustament el PSC s’ha allunyat de la ciutadania” (les dues darreres patacades electorals ho confirmen); que “en aquests moments el PSC és un llast”, però no hi volen renunciar, sinó transformar-lo. La seva proposta és de “reconstruir amb Espanya” per la via “federal”, en “col·laboració amb el PSOE” però des de la “sobirania”, i amb l’esperança que es reconegui que “Catalunya és una nació”.
Servand Casas (alcalde de Mediona) creu que els qui pensen com ells “som majoria, sovint una majoria silenciosa”, no representada per la direcció del partti. Vicens Olivé (regidor no militant de Sant Pere de Riudebitlles) va advertir que “ens podem convertir en un PP als pobles, un partit marginal, quan fa deu anys érem tan catalanistes com CDC”. Pep Colomé (exregidor a Vilafranca) es va presentar com a “encara militant” que s’adona que “per ser federalista, cal que els altres ho vulguin ser”, i aposta “fer polítiques d’esquerres” i per més “ètica” dins el partit, defensant el mateix a Catalunya i a Madrid. Sixte Moral (exacalde de Vilanova) va dir que a Espanya de federalistes n’hi ha “pocs” i va proposar fixar una data límit abans “d’anar per lliure com un Estat”.
Marcel Gabarró (regidor a Torrelavit) va explicar que el corrent s’havia posat en marxa després de les eleccions al Parlament, primer des de l’Alt Penedès, després cap al Garraf, i ara té pendent estendre’s cap al Baix Penedès i l’Anoia. El secretariat del corrent el formen Creixell, Casas, Gabarró i Josep M. Masachs (de Vilafranca) i tenen intenció de presentar-se al Congrés del PSC per dues vies: amb esmenes al document oficial i presentant un document alternatiu. També estan en contacte amb altres corrents crítics sorgits del partit.